Vi nordmenn er heldige som bor i et land med verdens beste velferdsordninger, høy grad av likestilling og mye rikdom. I tillegg har de fleste nordmenn nokså god personlig økonomi, i hvert fall om vi sammenligner med mange andre i-land. Alle godene vi nyter i dag har imidlertid ikke kommet av seg selv. Derfor har vi i Tjenepenger.eu tatt et dypdykk i norsk økonomi, og laget guider der du kan lese mer om hvorfor Norge har god økonomi, hvordan vi ble en av de mest likestilte nasjonene i verden, og mye, mye mer. Vi forklarer alt på en enkel måte!

Hva kan du lese om på Tjenepenger.eu?

Vi har tatt for oss noen av grunnsteinene i norsk økonomi, uavhengighet og velferd, for å best mulig forklare deg hva som ligger bak godene vi kan nyte i dag. Derfor har vi guider om alt fra frigjøringen fra Sverige, norsk økonomi og oljeindustri, til likestilling i Norge, norsk bistand og om tiden da Norge var under dansk styre. Vi har også artikler om Norges rikeste personer (det er mange rikinger her til lands!), oljefondet og om nordmenns personlige økonomi. Alt dette har betydning for Norges uavhengighet, velferd og økonomi, og du kan lese mye om historien som ligger bak.

Norsk økonomi i et nøtteskall

Historisk sett var Norge et relativt fattig land. Dette endret seg raskt da det ble oppdaget olje (også kjent som «det sorte gullet») på havbunnen i Nordsjøen. Ved å borre etter olje og gass for deretter å eksportere dette rundt omkring i verden, har Norge blitt et rikt land. I dag er oljefondet verdt mer enn 9 000 milliarder kroner, noe som tillater Norge å ha gode sosiale rettigheter og en av verdens beste permisjonsordninger for nybakte foreldre. Norge gir også mye penger i bistand, og hjelper mange fattige land til å få bedre økonomi. Det er også en høy andel rike mennesker i Norge.

Likestilling i Norge

Noe annet vi i Tjenepenger.eu er opptatt av, er å belyse likestilling i Norge. Vi har kommet langt sammenlignet med mange andre land, når det gjelder å likestille kvinner og menn. I dag har norske kvinner og menn stort sett de samme rettighetene og mulighetene, noe som er forbilledlig i internasjonal sammenheng. Det er enda et stykke å gå – for eksempel ved å få flere kvinner i toppstillinger – og det finnes fortsatt punkter der likestillingen ikke er optimal. Likevel er Norge et av de beste landene med tanke på likestilling, noe vi selvfølgelig skal se nærmere på.

Norsk historie – løsrivning og nasjonal stolthet

Som du sikkert vet, var ikke Norge alltid en selvstendig nasjon. Vi har vært under både svensk og dansk styre, noe du kan lese mer om her på Tjenepenger.eu. I dag er Norge et selvstendig land, både økonomisk og politisk. Vi skal blant annet se nærmere på den nasjonale stoltheten i Norge. Det er få land som har en like omfattende feiring av grunnlovsdagen sin som Norge, og du er kanskje blant dem som synger «Ja, vi elsker» på 17. mai? Nasjonalsangen vår er en viktig del av den norske identiteten, og er av stor historisk betydning.

Oppsummering

Tjenepenger.eu ønsker å rette fokus på norsk økonomi, selvstendighet og suksesshistorie. På denne siden finner du mye nyttig informasjon om alt fra likestilling og norsk oljeindustri, til personlig økonomi, oljefondet og Norges rikeste personer. I tillegg ser vi på de historiske aspektene bak den norske selvstendigheten, og har guider om både frigjøringen fra Sverige og om tiden da Norge var under dansk styre. Vi forklarer deg også mer om nasjonalsangen vår, «Ja, vi elsker», som er et symbol på den norske selvstendigheten og nasjonal stolthet. Bli bedre kjent med grunnsteinene i norsk økonomi, uavhengighet og suksesshistorien med Tjenepenger.eu!